Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
Αποδοχή επιχορηγήσεων -Έγκριση Αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι κ. Παππά Ουρανία- Μποροδήμος Ιωάννης
2.
Ορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
3.
Αποδοχή ένταξης του Δήμου Φιλιατών στο Ε.Π. ¨ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020¨με την πράξη << Ανάπτυξη – Βελτίωση Υποδομών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών >> με κωδικό ΟΠΣ: 5004083.

- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
4.
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 11/2017 απόφασης Δ.Σ ως προς τον ορισμό μελών Επιτροπής διοικητικής και Οικονομικής επιτροπής.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
5.
Πρόσληψη 7ατόμων με δίμηνη σύμβαση για πυρασφάλεια έτους 2017.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
6.
Έγκριση δαπανών και έγκριση διάθεσης πίστωσης για Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων έτους 2017.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
7.
Επιχορήγηση Αθλητικών συλλόγων Δήμου Φιλιατών- έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
8.
Επιχορήγηση Πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Φιλιατών- έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
9.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Νάτση Μιχαήλ
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
10.
Κατανομή χρηματοδότησης της Σχολικής επιτροπής για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Β΄ Τριμήνου 2017.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
11.
Αίτημα παραχώρηση χρήσης αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε( Παράρτημα ) .
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
12.
Αίτημα παραχώρηση χρήσης αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση Συνδέσμου Φίλων Στρατού.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
13.
Αίτημα παραχώρηση χρήσης αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση του Α.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
14.
Εκμίσθωση Δημοτικού κτιρίου ( τέως Κοινοτικού Γραφείο) στην Τ.Κ. Σμέρτου για λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
15.
Εκμίσθωση έκτασης στην Τ.Κ. Σμέρτου για την λειτουργία Σταβλικών εγκαταστάσεων .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
16.
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κεραμίτσας για την λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
17.
Καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίου παλαιού Δημαρχείου".
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
18.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Αποκατάσταση αύλειου χώρου του Ι.Ν. Παναγιάς τ.κ. Κρυονερίου".
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: